מכרז פומבי מס' 22/20 להשכרת נכס בשד' יוספטל גיורא 13, בעיר בת-ים