הצבה ותפעול מכונות אוטומטיות למכירת שתייה ומזון באוניברסיטת חיפה ובקמפוס הנמל