מכרז -7909 עבודות בינוי ומערכות, ארבע מעבדות עבור ארבעה חוקרים, בניין ברגמן, קרית אדמונד י' ספרא.