מכרז למתן שירותי ייעוץ, מעקב ובקרה בנושא רשויות מקומיות עבור הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים