מכרז לשירותי ליווי, עריכה וגיבוש תכנית אב לשבילי אופניים