אספקת רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה עבור עיריית פתח תקוה