מכרז פומבי מספר 37/22 - דרושים/יות 2 פקחים/יות מסייעים/ות במערך הפיקוח העירוני