הפעלת מסגרות לתקופת הקורונה לאוכלוסיות המטופלות במסגרות חוץ ביתיות בפיקוח מינהל שירותים חברתיים ואישיים, באיזו