מכרז למתן שירותי DBA להקמה תחזוקה וניהול של בסיסי נתונים