מכרז פומבי מס' 2022/ 1 להפעלת שיעורי חינוך גופני (חנ"ג) לגיל הרך במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"נ) בגני הילדים העירוניים, חולון