מכרז לאספקת מכשירים ושרוולי שוק למניעת פקקת ורידים (DVT)