הפעלת מזנון בספריית אבנר ברח' אבנר 12 חלקה 59 גוש 10816