מכרז לאספקת ציוד צילום ושירותי שכפול, תמלול ותרגום לצורך צילום חקירות של ילדים ואנשים עם מוגבלות שכלית