מכרז לאספקה והתקנה של שני מתקני חימום מים המבוססים על עקרון משאבות חום