הליך מיון מוקדם במסגרת מכרז לרכישת רישוי ושירותים מקצועיים בתחום הגנת המידע