מכרז לאספקת חומרי ניקוי, מוצרים חד פעמיים ומוצרי צריכה