מכרז לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין, שכר ומנגנון נוכחות ומערכות נלוות