אספקת שירותי קישור מהירים לרשת האינטרנט (ISP) ושירותים מקצועיים נלווים