הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב חלץ 14, ירושלים