אספקת תמיסות להזנה תוך ורידית לפגים, תינוקות וילדים