מכרז פומבי דו שלבי 74/2020 לטיפול בחולי קורונה חסרי ביטוח רפואי, מתן שירותי רפואה במלונות חולי ומבודדי קורונה