מכרז מס' 12/6092/03/22-למתן שירותי אחזקת כבישים בשטחי רשות תמרור מקומית חברת נמלי ישראל, במרחב מטרופולין חיפה