מכרז לאספקת שרות של הובלת מטענים (לרבות הובלת חומרים מסוכנים) באמצעות רכבי משא