מכרז לייצור ואספקת זוויתנים מיוחדים לצורך חיבור פסים מלווים בגשרים