מתן שירותי בחינה למבקשי רישיון ציד או היתר ללכידת נחשים