מתן שירותי ניהול ותפעול מרכז קלט (ניתוח ועיבוד נתונים) עבור הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים