מכרז להקמה והפעלה (ניהול) של עמדות טעינה לרכבים חשמליים