מכרז פומבי 10/21 רכישת שעות טיסה כולל הדרכה במסוק (הליקופטר) לטייס הניסוי ברת"א