מכרז לשירותים משפטיים בתיקים פליליים בתחומים שבסמכות המשרד לרבות ליווי וייצוג משפטי כתובעים