רכז/ת קשרי קהילה עסקים לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר