מכרז פומבי בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית92/10.2021