פומבי 1/2021: לאספקת שירותי ניהול והובלת פרויקטים בתחומי פארק שקמה