מתן שירותי בחינת קביעת התאמות בגין לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז בבחינות הרישוי של מנהלת היחידות המקצועיות במשרד המשפטים