מכרז 28/2021 הפעלת בתי ספר הדתיים השש שנתיים לבנים ולבנות בעיר