מכרז פומבי 19/2020 השכרת מבנה ברחוב הדקל 7 גבעת עדה - לשימוש עסקי