עבודות העתקה ומיגון קו "6 גלילות אשדוד בחציית כביש 461 + דרך שיבא - נת"ע קו סגול