אספקת שתי יחידות זהות של תא גידול (WALK IN) מבוקר לצמחים המאפשרים יישום תנאי עקות אביוטיות וגידול מבוקר עבור