מכרז להקמה, הפעלה ותחזוקה של פארק אתגרים ומים באשדוד