רכז/ת הכנסות (עדכוני שטחים, מתחמים ושטחים משותפים ) מספר מכרז: 53/2021