מכרז לאספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר, צרכי שתייה וציוד נלווה, טונרים וראשי דיו למדפסות