מכרז פומבי מספר 36/22 - דרוש/ה מנהל/ת לשכת גזבר המועצה