מכרז לביצוע עבודות להתקנת טבעות כיבוי אש במיכל 138 בטרמינל