מכרז פומבי מס' 10/2022 למשטח כדוריד תקני פרִיק בהיכל טוטו חולון