מכרז פומבי מ' 58/22 לתפקיד מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול