רישוי, הטמעה, תמיכה ותחזוקה למערכת בקרה ומעקב אחר משתמשים, שימוש     המשך...