ביצוע עבודות התקנה ותיקונים בדודים חשמליים ודודי שמש בנכסי חברת חלמיש