מכרז לבחירת אדריכלים בתחום הבינוי ומעבדות ויצירת מאגר מציעים לפרויקטים מיוחדים