קול קורא לקבלת הצעות למיזמים משותפים לפעילויות פנאי משלבות לאנשים בוגרים עם מוגבלות בקהילה