מכרז לביצוע עבודות גיזום וכריתת עצים באזור חוף כרמל