מכרז לאיתור דיור עבור משרדי ממשלה ויחידות ממשלתיות בעיר